TILBAKEBLIKK

Historien til organisasjonen

Det begynte med Lise og Ludvig Karlsen, som selv levde et liv preget av alkoholmisbruk.

Da Lise og Ludvig ble frelst, fikk de et sterkt ønske om å hjelpe andre rusavhengige til frihet og et godt liv. De startet det første hjelpearbeidet i garasjen hjemme i Tønsberg. 

Det første senteret

I 1983 startet Lise og Ludvig det første Evangeliesenteret på Roa, i den gamle lensmannsgården. Her var det rom for 9 beboere.

Nyheten om Evangeliesenteret på Roa spredte seg raskt. Folk strømmet til for å få hjelp. 

Snart ble ett nytt senter startet på Odnes-tunet på Dokka. De neste tre årene ble det åpnet fire nye sentre. Bare i løpet av 1985 fikk 265 nødlidende mennesker hjelp til rusfrihet.

I 1990-årene var Evangeliesenteret preget av sterk vekst. På det meste var det over 30 sentre i Norge. Det var cirka 300 ansatte og nesten 500 plasser for beboere. 

PRISER

Lise og Ludvig Karlsen har mottatt flere utmerkelser og priser. Ludvig mottok Kongens fortjenestemedalje i gull 29. september 1997. De mottok sammen Petter Dass-Prisen i 2002.

Ludvig Karlsens bortgang

Grunnlegger og daglig leder fra starten, Ludvig Karlsen, døde 21. mars 2004, etter en tid med sykdom. Han ble hedret med begravelse på statens bekostning. 

Nytt lederskap

Med Lise Karlsen ble arbeidet drevet videre sammen med mange gode medarbeidere frem til 2010. Da ble Trond Palmgren Eriksen ansatt som ny daglig leder. Lise fortsatte som seniorrådgiver en tid, før hun ble konsulent.

Lise er programleder for «Ønskesangen» som produseres av ES-TV og vises på Visjon Norge. Hun sitter i Evangeliesenterets styre, og forkynner både i Evangeliesenter-sammenheng og i mange ulike menigheter.

GI EN GAVE!

VIPPS: 27755
SWISH: 123 430 83 83

«Trivsel og godt miljø skaper endring» 

Dette er mottoet til bibel- og friluftlinjen ved Evangeliesenterets folkehøyskole, Helgeland.
–  Når elevene trives og opplever gode ting, skaper det positiv endring helt naturlig, sier lærer ved linjen, Bjørn Hansen. 

– Skoleåret har gitt oss smilerynker! 

Det sier takknemlige elever om skoleåret ved bibel- og friluftslivslinjen, ved Helgeland Folkehøyskole.

Påskehilsen

Påskehøytiden handler om det umulige som ble gjort mulig. Jesus tok på seg all verdens synd, bar det opp på korset, gjennom lidelse gikk i døden, ble begravet, men stod opp igjen fra de døde.

Kvinnesenteret fikk kjøkkenmaskin og vaskemaskin i gave

Evangeliesenteret har mange glade givere. Onsdag kveld ga et ektepar, som ønsker å være anonyme, splitter ny vaskemaskin og kjøkkenmaskin til kvinnesenteret på Svene.

Kvinnesenter med stort hjerte

Evangeliesenterets kvinnesenter på Svene beskrives som en liten familie med mye humor, fellesskap og omsorg. Enkelte beboere trives faktisk så godt at de blir værende, selv etter at rehabiliteringen er over.

– Havnet i rus fordi jeg følte meg så tom

Mette Evensen begynte med rus som 14-åring. Da hun var 25 år dro en venninne henne inn på Evangeliesenteret. Der snudde livet seg og i dag jobber hun som saksbehandler i Evangeliesenteret.

– Jeg følte meg så alene

«I løpet av en måned i fjor mistet jeg tre kamerater. De er gått bort, alle sammen. Det er klart det er veldig leit, og man gjør seg jo opp noen tanker når tre venner dør så tett.»

Fjordtun – Eget motivasjonssenter for menn

I september i fjor åpnet Evangeliesenteret et nytt motivasjonssenter for kvinner, på Svene i Numedal. Samtidig ble Evangeliesenteret Fjordtun på Hadeland, som før har vært et motivasjonssenter for kvinner og menn, kun et motivasjonssenter for menn.

Pastor på gata

Stian Ludvigsen (47), bestyrer for kontaktsenteret i Oslo, tror Gud for mirakler hver eneste uke, og svarene kommer i fleng: Mat-undre, frelsesopplevelser, og rusavhengige som reiser inn til rehabilitering. 

ESTV – en livsforvandlende arbeidsplass

Hver uke får redaktør i ESTV, Terje Kingsrød (59), intervjue mennesker som forteller hvordan de ble rusfri og som gir Jesus æren for sine nye liv. Det har gjort noe med hans egen tro og lidenskap.

Share This