TESTAMENTARISKE GAVER

HVA VIL DU GJØRE MED DIN ARV?

ETTERLAT EN GAVE MED BETYDNING!

Ønsker du at din arv også skal gå til en av dine hjertesaker? Ved å sette opp et testamente kan du skape trygghet for dine nærmeste og sikre at din arv går til det du ønsker.

Vi kan hjelpe deg! Ring oss på 21 00 49 00 for en uforpliktende og konfidensiell samtale om arv. Dersom du har tenkt å tilgodese Evangeliesenteret kan vi bidra med gratis juridisk hjelp til å sette opp testamente.

Hvem kan skrive et testamente?

Dersom du er over 18 år og ikke «sinnssyk eller sterkt sjelelig svekket» kan du skrive et testamente. Unntak for de som er mentalt svekket eller på veg til å bli dement kan få en lege til å vurdere tilstanden og skrive en legeattest.

Hvordan skriver jeg et testamente?

Om ditt testament er enkelt og ukomplisert kan du sette opp ditt eget testamente. Mange velger å søke hjelp hos advokat for å sikre at dokumentet er riktig oppsatt. 

Når testamentet er ferdig kan det sendes til oppbevaring ved nærmeste tingrett, som gir tilgodesette beskjed om gaver ved dødsfall.

Hvor mye kan jeg gi?

Husk at det er grenser for hvor mye du kan testamentere bort når du har en ektefelle og/eller barn/barnebarn/oldebarn. Disse er berettiget en minimumsarv, så din formue må overstige denne for at det skal være noe til overs som du kan gi til andre. 

Hva må et testamente inneholde?

Det er mange måter å skrive et testamente, men det er krav til form, underskrift og vitnepåtegninger. Du kan lese mer om testament her, eller du kan ta kontakt med oss for veiledning på tlf. 210 04 900.

Et testament må være skriftig. Det må inneholde din signatur og to vitnepåtegninger. 

Du må datere testamentet og skrive inn hele navnet ditt med fødselsnummer. Du bør gi klart og tydelig uttrykk for at dette er din frie vilje. Du bør også utrykke at eventuelle testamenter som du tidligere har opprettet tilbakekalles.

Dokumentet må inneholde navn og underskrift på minst to vitner.Vitnene må være over 18 år og myndige, og må undertegne med signatur, fødselsdato og adresse, samtidig som både testator og det andre vitnet er til stede.  Vitnetseksten opplyser også ofte om at testator skrev testamentet av fri vilje og var ved sans og samling. 

Siste artikler:

«Trivsel og godt miljø skaper endring» 

Dette er mottoet til bibel- og friluftlinjen ved Evangeliesenterets folkehøyskole, Helgeland.
–  Når elevene trives og opplever gode ting, skaper det positiv endring helt naturlig, sier lærer ved linjen, Bjørn Hansen. 

Påskehilsen

Påskehøytiden handler om det umulige som ble gjort mulig. Jesus tok på seg all verdens synd, bar det opp på korset, gjennom lidelse gikk i døden, ble begravet, men stod opp igjen fra de døde.

Share This