VIL DU BLI RUSFRI?

VI KAN HJELPE DEG!

STIAN BLE RUSFRI

Stian vokste opp i et rusfritt og trygt hjem. Likevel ble han narkoman og gav opp troen på  å bli rusfri – helt til han kom inn på Evangeliesenteret. Hør hans historie! 

VI TILBYR:

KONTAKTSENTER

Rundt om i landet har vi kontaktsentre der du kan komme for å snakke med oss, få mat og delta på møter. Vi snakker gjerne med deg om muligheter for rehabilitering.

INNTAK OG REHABILITERING

Vi har eget inntakssenter og flere ulike rehabiliteringssentre tilpasset ditt behov. Blant annet har vi eget senter for nedtrapping av LAR og et eget kvinnesenter.

SKOLEGANG

Vårt mål er ikke bare rusfrihet men et helt nytt liv. Derfor har vi også tre ulike skoletilbud. Hos oss kan du ta fagbrev, studiekompetanse, folkehøyskole i villmarken, eller gå på bibelskole!

VIL DU INN TIL OSS?

Evangeliesenteret er et rusfritt alternativ. For å komme til oss, må du selv ønske å bli rusfri. Dette er nyttig å vite for deg som vurderer å søke behandling hos oss: 

Tilbudet er beregnet på mennesker over 18  år som sliter med rusavhengighet. 

Rusavhengighet vil si at du misbruker alkohol, narkotika, vanedannende medikamenter (A- og B-preparater) eller en kombinasjon av disse.

Målsettingen med rehabiliteringen er rusfrihet, bedret livskvalitet og tilbakeføring til ordnet samfunnsliv. Dette skjer gjennom et målrettet, helhetlig, døgnbasert rehabiliteringstilbud.

Vi må kjenne til psykiske lidelser for å vurdere om vi kan gi rett hjelp.

Vårt tilbud er i utgangspunktet for alle som sliter med rusavhengighet og er motivert for å bli rusfri. Likevel må vi alltid foreta en vurdering om vårt program er egnet for den enkelte.  Psykiske lidelser blir en del av denne vurderingen. 

Vi ønsker samarbeid med NAV/rusteam i kommunen.

Om du vil ha hjelp hos oss bør du på forhånd kontakte NAV / rusteam for å søke om dekning for oppholdet på Evangeliesenteret. Våre saksbehandlere har mulighet til å veilede deg i denne prosessen, ta gjerne kontakt!

Det er ikke tillatt med A- eller B-preparater.

Disse må trappes ned i samarbeid med din lege/helsevesen før du kommer til oss. For de som er i LAR-behandling (legemiddelassistert rehabilitering) og som vil bli helt rusfri, har vi et eget tilbud på Brubakken som du kan spørre etter.  

Evangeliesenteret har et kristent verdigrunnlag med en diakonal profil.

Brukerundersøkelser viser at det kristne innholdet er noe av det våre beboere setter mest pris på. Men vi legger vekt på at alle skal respekteres for sitt livssyn og sin tro.

RING VÅR INNTAKSTELEFON

PÅ 930 00 173
FINN NÆRMESTE KONTAKTSENTERMER OM VÅRT TILBUD
Share This