EVANGELIESENTERET

 

Stiftelsen Evangeliesenteret er en privat, ideell og frivillig organisasjon. Organisasjonen har i over 35 år hjulpet rusavhengige til et nytt og rusfritt liv.

Vi tilbyr en helhetlig behandling av rusavhengighet. Behandlingen strekker seg fra de første samtalene, avrusning og rehabilitering, til skolegang og muligheter for videre utdanning. Dette inkluderer nedtrapping av LAR og soning etter §12.

%

ER RUSFRI 5 år etter REHABILITERING OG SKOLEGANG

Tonn mat utdelt hvert år

Ansatte i Evangeliesenteret

Kontaktsenter

R

Det er ingen tidsbegrensing for de som er i rehabilitering hos oss.

Vi vet at etter et langt liv som rusmisbruker er det få som klarer å bli rusfri på 3 måneder. Hos oss kan beboere bli værende over lenger tid.

R

Halvparten av våre ansatte er tidligere rusavhengige som har blitt rusfri og stått stødig i mange år.

Mange rusavhengige opplever veien til rusfrihet som uoverkommelig og har forsøkt mange ganger å komme seg ut av rusen. Fordi mange av våre medarbeidere har rusbakgrunn kjenner vi denne veien svært godt og vet av erfaring at rusfrihet er mulig.

R

Vi tilbyr skolegang. I tillegg kan vi tilby praksisplass og jobb dersom personen er egnet.

Vårt mål er ikke bare rusfrihet, men et helt nytt liv. Derfor har vi også tre ulike skoletilbud. Hos oss kan du ta VGS (inkludert yrkesfaglig utdanning), studiekompetanse, folkehøyskole eller bibelskole.

R

Vi tilbyr et rusfritt nettverk etter rehabilitering.

Evangeliesenteret har et bredt nettverk som inkludererer  store deler av Norges kirke- og menighetsliv. I tillegg har Evangeliesenteret rundt 140 frivillige ES-kontakter rundt i landet som bidrar til å skape et godt ettervern – blant annet ved å invitere til vennskap og menighetsfellesskap. 

LEDELSEN


Trond Palmgren Eriksen
Daglig Leder

E-post
Tlf.: 91880940


Monika Karlsen-Vigardt
Kontorleder

E-post
Tlf.: 92032065


Bjørn Gjellum
Redaktør

E-post
Tlf.: 92012420


Arild Pedersen
Controller økonomi

E-post
Tlf.: 45231068


Cathrine Havaag
Inntakskoordinator

E-post
Tlf.: 93003583


Pål Andre Joys Wigart
Markeds- og innsamlingsleder

E-post
Tlf.: 93440934


Asbjørn Skjortnes
Reisesekretær

E-post
Tlf.: 45874023


Trond Andersson
Møtekoordinator

E-post
Tlf.: 47622825


Karin Alexandersen
Personalkonsulent

E-post
Tlf.: 40552205


Rolf Petterson
Eiendomskoordinator

E-post
Tlf.: 99702349


Ole Holmen
Konsulent

E-post
Tlf.: 90145216

Startet av lise og ludviG karlsen i 1983

Det begynte med Lise og Ludvig Karlsen – som selv hadde et liv preget av alkoholmisbruk. Da de ble frelst og rusfri kjente de en nød for å hjelpe andre rusmisbrukere. Mange var jo også gamle venner. De startet det første arbeidet i garasjen hjemme i Tønsberg og startet det første Evangeliesenteret på Roa i 1983.

VI TILBYR:

Kontaktsenter

Her drives oppsøkende virksomhet, matutdeling, evangeliske møter. Brukere blir hjulpet inn til rehabilitering.

Inntak og rehabilitering

Vi har tilrettelagte opphold for ulike kategorier brukere - inklusivt ektepar. Vi tilbyr også et eget senter for kvinner og et eget senter for menn.

soning

Soning i institusjon etter Straffegjennomføringslovens paragraf 12.

lar nedtrapping

Nedtrapping av legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

skolegang

Vi tilbyr både folkehøyskole, videregående skole og bibelskole

Bruktbutikker

Evangeliesenteret driver flere bruktbutikker på østlandet.

Jeg dro til inntaket i Oslo. Jeg kom etter stengetid, så jeg klatret faktisk over porten for å komme inn. Vel inne ble jeg ble møtt med kjærlighet og åpne armer. Jeg fikk rett og slett et nytt liv på Evangeliesenteret.

Jan Erik Solvang

På Evangeliesenteret ble jeg rusfri, fikk et nytt liv og gjennomførte bibelskole. Nå hjelper jeg andre som sliter med rusavhengighet og har aldri hatt det så godt som nå.

Jørn Erik Nicolaisen

Share This