STØTT VÅRT ARBEID

Kun 14 % av våre beboere får økonomisk støtte av sin hjemkommune til sitt opphold på Evangeliesenteret. Støttespillere gjør at vi likevel kan tilby opphold til rusavhengige. Derfor er vi veldige takknemlige for alle som bidrar – både økonomisk, med frivillig arbeid, og i bønn.

TESTAMENTARISKE GAVER

De aller fleste av oss etterlater verdier når vi en gang går bort. Hvis du ønsker å bestemme hva som skal skje med dine eiendeler er det viktig å skrive et testament.

INNSAMLING PÅ FACEBOOK

Innsamling på Facebook er både trygt og enkelt. Les mer om hvordan du kan starte din egen innsamlingskampanje!

Share This