FRIVILLIG arbeid
Brenner du for å gjøre en forskjell?

Over 150 frivillige arbeidere deler vårt hjerte for den rusavhengige, og hjelper til på mange ulike måter. Våre frivillige er del av en inkluderende organisasjon med stort engasjement. Les under hvordan du kan bli med.

MELD INTERESSE

ES-KONTAKT

Som ES-kontakt er du en venn og støtte for tidligere rusavhengige, spesielt i ettervern-fasen – i ditt nærområde! 

BRUKTBUTIKK

Våre bruktbutikker har stadig bruk for medarbeidere, sjåfører og reparatører. 

KONTAKTEN

Våre kontaktsentre er vår utstrakte hånd til mennesker i nød. Her kan rusavhengige komme til et varmt måltid, inkluderende fellesskap og få hjelp til å dra til rehabilitering. Kontaktsentrene er ofte rusavhengiges første møte med Evangeliesenteret. Her kan du bidra på flere ulike måter. 

Praktisk arbeid

Som en veldedig organisasjon har vi ofte behov for hjelp til å reparere og/eller utvikle våre bygg. Vi trenger hjelp med både enkle håndverkertjenester og fagarbeid som snekring, rørlegger og elektroarbeid, lydmiksing, mathenting, dugnad for å hjelpe rehabiliterte med flytting og annet. 

Vurderer du å bli med som frivillig?

Ja, jeg vil melde interesse om å bli frivillig!

Share This